Missioon ja visioon

Missioon:

MTÜ Ühendus Loov Nõmme missioon on algatada ja inspireerida tegevusi, mis muudaksid inimesi osavõtlikumaks oma elukeskkonna suhtes, ärgitaks loovat mõtlemist ja edendaks kogukonna elu.

Visioon:

Lühike visioon  I  Pikk visioon

Eesmärgid:

  • Kaasata kogukonda kaasa rääkima linnaosa arengule parema elukeskkonna nimel
  • Toetada kohaliku elu- ja töökeskkonna turvalisust läbi inimeste loomupärase koostöövõime, koostöötahte ja kogukondliku ühtsuse
  • Aidata inimestel loovuse väärtustamise ja majandamise abil genereerida ideid ja tegevusi, mis vähendaksid nende sõltuvust riigi ja kohaliku omavalitsuse abist