MTÜ Loov Nõmme osutus valituks kõrgelt hinnatud vabaühenduste arenguprogrammi, kuhu võetakse korraga vastu kuni 15 kandidaati.

Vabaühenduste programmis osalemine kestab kuni 2014. aasta detsembrini, mille käigus viiakse läbi organisatsiooni analüüs ja keskendutakse organisatsiooni eesmärkidele või ümberkujundamisele. Programmi jooksul valmib tegevuskava, mille elluviimist kontrollivad EMSLi konsultandid.

"Programmis osaleval ühendusel aitab EMSL analüüsida tema vajadusi, koostada nende lahendamiseks tegevuskava ja leida vabatahtlikke partnereid, et luua tingimusi organisatsiooni arenguks, võimekuse kasvuks ning paremate tulemuste ja suurema mõju saavutamiseks," tutvustatakse programmi Vabaühenduste liidu EMSLi (ametliku nimega Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit) kodulehel.

EMSL on loodud eesmärgiga toetada erinevaid ühendusi arengustrateegiaga tegelemiseks.